Памятник «Я люблю Одессу» (якорь-сердце)

[:ru]Фотографии Одессы (фото города Одесса)[:en]Photos of Odessa (photos of Odessa)[:]

[:ru]

Фотографии Одессы без слов рассказывают о замечательном и солнечном городе у моря. Крупнейший порт Украины и один из популярнейших туристических центров нашей страны ежегодно посещают миллионы. Ведь Одесса манит не только одесситов, и не только летом, а в любую пору года и в любой погоду, потому что «жемчужина у моря», как ее назвали в одной из песен, прекрасна всегда.
Ежегодно делается множество фото города Одесса, причем такое множество, что даже трудно себе представить.  Однако первые фотографии города появились в 1843 году – именно с этой даты ведет свой отчет одесская фотография, когда появился первый фотографический кабинет. Его открыл живописец Филиппу Гаазу, который, кстати, благодаря собственной разработке реактивов, сумел добиться необычайной для тех времен четкости изображения.
На 1860 год вместе с Гаазом уже насчитывалось пять фотографов:  Мигурский, Федоровец, Хлопонин и Мичри.
Первые фотографы  работали в основном в жанре портрета. И это неудивительно, ведь за такого рода снимки платили деньги, причем не малые. Вообще тогда фотопортрет могли себе позволить только очень состоятельные граждане.
Однако, например Филипп Гааз, с большим мастерством и любовью снимал одесские виды. Так, в одной из газет говорилось о дюжине фото с видами Одессы, сделанных  Гаазом, по всей видимости, к 70-летию города. Среди них до наших дней прекрасно сохранился снимок 1864 года Покровской церкви на Александровском проспекте, разрушенной в 1930-е года.
Другие  известные той епохи снимки города относятся уже к концу 1860-х —  началу 1870-х годов. Среди них, например снимок Ришельевской лестницы, датируемый 1870-73 годами.
На этом небольшое введение в историю одесской фотографии завершим, отметив, что современные фотографии города Одесса можно посмотреть в этом разделе >>>

Фотографии Одессы (фото города Одесса) Фотографии Одессы (фото города Одесса)

***

Фотографії Одеси без слів розповідають про чудове і сонячне місто біля моря. Найбільший порт України і один з найпопулярніших туристичних центрів нашої країни щорічно відвідують мільйони. Адже Одеса вабить не тільки одеситів, і не тільки влітку, а в будь-яку пору року і в будь-яку погоду, тому що «перлина біля моря», як її назвали в одній з пісень, прекрасна завжди.
Щорічно робиться безліч фото міста Одеса, причому таку силу-силенну, що навіть важко собі уявити. Але перші світлини міста з’явилися в 1843 році — саме з цієї дати веде свій звіт одеська фотографія, коли з’явився перший фотографічний кабінет. Його відкрив живописець Філіпу Гаазе, який, до речі, завдяки власній розробці реактивів, зумів домогтися надзвичайної для тих часів чіткості зображення.
На 1860 рік разом з Гаазом вже налічувалося п’ять фотографів: Мигурский, Федоровец, Хлопонін і Мічрі.
Перші фотографи працювали в основному в жанрі портрета. І це не дивно, адже за такого роду знімки платили гроші, причому немалі. Взагалі тоді фотопортрет могли собі дозволити тільки дуже заможні громадяни.
Однак, наприклад Філіп Гааз, з великою майстерністю і любов’ю знімав одеські види. Так, в одній з газет говорилося про дюжину фото з видами Одеси, зроблених Гаазом, ймовірно, до 70-річчя міста. Серед них до наших днів прекрасно зберігся знімок 1864 року Покровської церкви на Олександрівському проспекті, зруйнованої в 1930-і роки.
Інші відомі знімки міста тієї епохи відносяться вже до кінця 1860-х — початку 1870-х років. Серед них, наприклад знімок Рішельєвських сходів, що датується 1870-73 роками.
На цьому ми завершимо невелике введення в історію одеської фотографії.

[:en]

Photos of Odessa tell us about the wonderful and sunny city by the sea without words. The largest port of Ukraine and one of the most popular tourist centers of our country annually visit millions. Odessa attracts not only Odessa citizens, and not only in the summer, but at any time of the year and in any weather, because the «pearl by the sea», as it was called in one of the songs, is always beautiful.

Every year many photos of the city of Odessa are made, and so many that it is even hard to imagine. However, the first photos of the city appeared in 1843. It was from this date that the Odessa photo is being recorded, when the first photographic cabinet appeared. It was opened by the painter Philip Gaas.

This concludes a small introduction to the history of Odessa’s photo, and modern photos of the city of Odessa can be viewed in this section >>>

Фотографии Одессы (фото города Одесса)Фотографии Одессы (фото города Одесса)

[:]

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд 5,00 / 2
Загрузка...